Conveks


Conveks is in 2006 gestart door Hans van Dijk. Conveks realiseert verbeteringen in bedrijven en organisaties van binnenuit! Conveks is een hoogwaardig netwerk van zeer ervaren professionals. Conveks ondersteunt organisaties en bedrijven bij succesvol ondernemen en het creëren van duurzame samenwerkingsverbanden. Professionele en culturele contexten, waarin de professionals op respectvolle wijze en met erkenning van de waarde van diversiteit de samenwerking zoeken met collega’s. Ondernemen gaat over bouwen, samen bouwen en ten slotte samen bouwen met wat voor handen is, zie foto.
Je kunt ook het CV van Hans van Dijk bekijken. Een korte uitleg van de naam Conveks vind je hier.
Hans van Dijk
mobiel: 06 42243145
e-mail: hans@conveks.nl
of vul de contactpagina in.